Tafsir Juz ‘Amma (Hamka)

RM25.00

Hamka

Tasfsir Juz “Amma adalah sebahagian daripada tafsir Al-Azhar. Ia adalah hasil karya terbesar ulama agung nusantara, Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, ataupun lebih dikenali sebagai HAMKA.

Description

Hamka

SINOPSIS

Tasfsir Juz “Amma adalah sebahagian daripada tafsir Al-Azhar. Ia adalah hasil karya terbesar ulama agung nusantara, Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, ataupun lebih dikenali sebagai HAMKA.

HAMKA telah menggunakan beberapa metode dalam penyusunan tafsir ini, antaranya metode tahlili (analisis), tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan hadith, tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat dan tabi’in, dan tafsir Al-Quran dengan tafsir muktabar yang lain.

Di samping itu, beliau juga mentafsirkan Al-Quran dengan syair, dan menganalisis dengan kemampuan sendiri dengan pendekatan meraikan kepelbagaian mazhab.

Tafsir Al-Azhar menitikberatkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran dengan ungkapan yang teliti, menjelaskan makna-makna yang dimaksudkan dengan bahasa yang indah dan menarik, dan menghubungkan ayat dengan realiti sosiobudaya masyarakat nusantara.

Ia turut diperkaya dengan pendekatan sejarah, sosiologi, tasawuf, ilmu kalam, sastera, dan psikologi.

ISI KANDUNGAN

Pendahuluan
Pengantar Juzuk 30
Surah An-Naba’
Berita yang Besar!
Alangkah Hebatnya Penciptaan Allah
Hari Keputusan
Penderitaan dalam Neraka Jahannam
Nikmat Syurga bagi yang Bertakwa
Surah An-Nazi`aat
Bila Kiamat Datang
Sedikit Peringatan tentang Musa
Hal-Ehwal Hari Kiamat
Surah `Abasa
Itab yang Merupakan Cinta
Peringatan!
Insan yang Melupakan Asalnya
Rezeki Manusia
Peristiwa di Hari Kiamat
Surah At-Takwiir
Apabila dan Apabila
Sumpah
Surah Al-Infithaar
Sikap Manusia
Yang Berbakti dan yang Derhaka
Surah Al-Muthaffifiin
Penimbang Yang Curang
Jalan Curang Jangan Ditempuh
Nikmat di Syurga
Surah Al-Insyiqaaq
Kehancuran
Kamu akan Menemui Allah
Surah Al-Buruuj
Cerita dan Peristiwa
Tentera-tentera
Surah Ath-Thaariq
Bintang Thariq
Semua Dipelihara
Renungkanlah dari mana Asalmu
Surah Al-A`laa
Ucapan Kesucian bagi Allah
Kelebihan Surah Ini
Surah Al-Ghaasyiyah
Wajah yang Berseri-seri
Renungkanlah!
Surah Al-Fajr
Cuba Perhatikan!
Kalau Iman Tak Ada
Insafilah!
Surah Al-Balad
Surah Asy-Syams
Surah Al-Lail
Surah Adh-Dhuhaa
Surah Al-Insyiraah
Surah At-Tiin
Surah Al-`Alaq
Surah Al-Qadr
Surah Al-Bayyinah
Surah Az-Zalzalah
Beberapa Kemungkinan Dunia Musnah
Surah Al-`Adiyat
Kepentingan Kuda di Medan Perang
Surah Al-Qaari`ah
Surah At-Takaatsur
Surah Al-`Ashr
Surah Al-Humazah
Surah Al-Fiil
Surah Quraisy
Surah Al-Maa`uun
Surah Al-Kautsar
Surah Al-Kaafiruun
Pelengkap
Surah An-Nashr
Surah Al-Lahab
Surah Al-Ikhlaash
Surah Al-Falaq
Benarkah Nabi Muhammad S.a.w. Pernah Kena Sihir?
Surah An-Naas
Bibliografi

Additional information

Weight 0.58 kg
Format

Date published

Size

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tafsir Juz ‘Amma (Hamka)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *